MEEST VERKOCHTE NIEUWE UITGAVEN HOGE CBD SOORTEN GEFEMINISEERDE ZADEN AUTOFLOWERING ZADEN REGULIERE ZADEN MERCHANDISE
HOME OVER BARNEYS BARNEY’S FARM OP TOER KLANTENSERVICE BEOORDELINGEN CANNABIS ZADEN COLLECTIES GEFEMINISEERDE ZADEN REGULIERE ZADEN AUTOFLOWERING ZADEN BARNEY'S MERCHANDISE

DISCLAIMER

Beperking van Beschermende Rechten

Alle matieralen op deze sites, waaronder, niet beperkt tot, alle informatieve tekst, design van de “look en feel,” layout, foto’s, graphics, audio, video, berichten, interactieve en directe berichten design en functies, bestanden, documenten, afbeeldingen of andere materialen (gezamenlijk, de “Materialen”), ongeacht of het publiekelijk wordt geplaatst of persoonlijk doorgegeven, evenals alle afgeleide werken, die in het bezit zijn van Barney’s of andere partijen wiens materiaal is gelicenseerd aan Barney’s, en deze zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk, en andere intellectuele eigendomswetten. Barney’s is niet verantwoordelijk voor eigendomsbelang van auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, slogans, domeinnamen en handelsnamen behalve die van henzelf. Handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, audio en dienstmerken die weergegeven worden op de Sites zijn eigendom van of Barney’s of andere derde partijen; U stemt toe dat u zulk eigendom niet zult weergeven zonder schriftelijke toestemming van Barney’s.

De Materialen op de Sites mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, herdrukt, geüpload, gepost, overgedragen of worden gedistribueerd, waaronder via e-mail of andere elektronische middelen, zonder de voorafgaande toestemming van Barney’s. Enige modificatie van de Materialen, gebruik van de Materialen op enige website, of netwerkgebonden computer omgeving, of gebruik van de Materialen voor enig doel anders dan persoonlijk, non-commercieel gebruik, zonder de voorafgaande toestemming van Barney’s Souvenirs Bv, is een overtreding van auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten in de Materialen en is nadrukkelijk verboden.

Links met Andere Web Sites

De Sites mogen links bevatten met websites van derde partijen als een dienst naar u. De Sites kunnen ook worden bereikt via link die op derde partij websites staan. Deze derde partij gelinkte sites zijn niet onder de controle van Barney’s. Barney’s steunt deze niet, en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of privacy praktijken van enige derde partij site, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie die wordt versterkt bij derde partij sites die de gebruiker naar onze sites kunnen linken. Als je de Sites hebt betreden via een derde partij link, dan bent u nog steeds gebonden aan de voorwaarden van deze gebruikersvoorwaarden. Onder geen omstandigheden zal Barney’s verantwoordelijk zijn voor enige inhoud of andere materialen op, of beschikbaar op andere derde partij websites.

Afwijzing van Garanties

Stemt er nadrukkelijk mee overeen dat het gebruik van de sites en diensten op uw eigen risico is. De sites, de diensten en enige andere inhoud daarin opgenomen of daaruit gedownload worden aangeboden op een “zoals het is” en “wanneer beschikbaar” basis. Barney’s wijst nadrukkelijk alle garanties van welke aard af, expliciet of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot, enige garantie of verkoopbaarheid, stil genot, fitness voor een specifiek doel of niet-inbreuk. Geen advies of informatie, of het nou gesproken of geschreven is, dat wordt ontvangen door u via Barney’s of via andere sites of de diensten die zullen een garantie maken die niet expliciet hier zijn geformuleerd.

Barney’s maakt geen garantie dat de diensten of enige andere inhoud die wordt aangeboden door de sites of andere inhoud die hierbij hoort, of daaruit wordt gedownload aan uw eisen zult voldoen, accuraat, compleet, actueel, of op tijd zullen zijn, of dat de sites of de diensten ononderbroken, op tijd, secuur en zonder fouten zullen zijn. In het geval dat de inhoud van de website inaccuraat, incompleet of gedateerd is, zal Barney’s niet opzettelijk materiële misrepresentaties maken evenmin zal Barney’s opzettelijk incorrecte informatie verschaffen.

U begrijpt en gaat akkoord dat enige materiaal en/of data die wordt gedownload hier vandaan aan uw discretie en risico is en u bent alleen verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van data dat resulteert van deze download of zulke materialen en/of data.

Barney’s zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door, of vermeend wordt veroorzaakt door, direct of indirect, de informatie of ideeën, die aangegeven of gerefereerd van deze sites komen, via de diensten, of enig gebruik van hetzelfde door u.

Barney’s en zijn licentiegevers is niet verantwoordelijk of garandeert dat de sites, de diensten of enige inhoud die daaruit is gekomen of daar vandaan is gedownload, geschikt of beschikbaar is voor alle geografische locaties. Als u de diensten buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent alleen u verantwoordelijk voor naleving van toepasbare wetten, waaronder maar niet beperkt tot, export en import wetten van andere landen.

Beperking van aansprakelijkheid

Barney’s en zijn werknemers zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of hierop volgende schade die van het gebruik of het onvermogen om de sites te gebruiken, de diensten of enige inhoud die daaruit is gekomen of daar vandaan is gedownload, of enige informatie die is verkregen bij de sites, via de diensten of door de kosten van aanschaf van alternatieve diensten, of resulterend in onbevoegde toegang of een wijziging van uw transmissies of data, waaronder, maar niet beperkt tot, schadevergoeding wegens gederfde winst, gebruik, data of andere immateriële activa zelfs als deze voorspelbaar is of wanneer Barney’s geadviseerd wordt van de mogelijkheid van zulke schade. U gaat ermee akkoord dat Barney’s Souvenirs BV hieronder totale aansprakelijkheid van schade, ongeacht de vormen of actie, zullen niet het totale bedrag overschrijden dat door Barney’s is ontvangen van u om toegang te krijgen tot de sites en/of het gebruik van diensten. Als uw gebruik van de sites, diensten en/of goederen resulteert in behoefte aan onderhoud, reparaties, of een correctie van uitrusting of data, dan zijn alle kosten hiervoor voor uw rekening.

© COPYRIGHT 2019 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Toegang exclusief voor volwassenen! Inhoud alleen geschikt voor 18+, het betreden van Barneysfarm is gereserveerd voor mensen met een volwassen leeftijd. In Nederland ben je vanaf 18 volwassen. Bekijk eerst uw lokale wetgeving en respecteer deze! Wietzaden worden alleen verzonden onder het voorbehoud dat ze niet in strijd zijn met uw lokale wetgeving. Wees er van bewust dat wietzaden in sommige landen illegaal zijn. Barney's Farn verkoopt alleen zaden onder voorbehoud dat u ze niet mee neemt naar landen waar deze illegaal zijn. De personen die dit toch doen, zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties, en Barneys Farm aanvaard daarom ook geen enkele verantwoordelijkheid. De Webwinkel van barneys voldoet aan de Nederlandse Wetgeving. Wietzaden worden alleen als souvenir verkocht. Of voor het verzamelen, behouden en bewaren van genetica. Algemene juridische mededeling: Het laten uitkomen van je wietzaden is in de meeste landen verboden! Controleer de lokale wetten betrekking cannabis, cannabis merchandise, en andere producten die relevant zijn voor de cannabis industrie.

Doorgaan, ik ben 18 jaar of ouderik accepteer het niet